Copyright 2021 © www.all-shipping.nl
                                                                                                    All rights reserved – alle rechten  voorbehouden

1-In deze disclaimer wordt verstaan onder:
-de eigenaar: de eigenaar van de website;
-gebruik(en): alle denkbare handelingen;
-u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
-de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2-Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3-De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4-De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5-Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6-Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.